Foto: T Bergström

Textruta: Brukad skog ger klimatnytta, rekreation och nyttigheter!
Förnybart, fosilfritt!

Ändrad: 20230322     webbmaster är torgny.se

Textruta:

Bli medlem, 100:-/år Bg 5040-9291, ange namn,

mail, adress och telefonnummer

2023-10-01 kl 1300

"Björk och löv på rätt ståndort in i framtiden"

Hovgård, söder om Åseda

Till inbjudan