Foto: T Bergström

Textruta: Brukad skog ger klimatnytta, rekreation och nyttigheter!
Förnybart, fosilfritt!

Ändrad: 20240129     webbmaster är torgny.se

Textruta:

Bli medlem, 100:-/år Bg 5040-9291, ange namn,

mail, adress och telefonnummer

2024-02-28 1430

Årsmöte och

”EU och skogen"

Plats: Linnéuniversitetet, Hus M, Södrasalen

Till inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Bokslut

Glöm inte att betala din medlemsavgift till Smålands skogsvårdsförbund, bankgiro 5040-9291, eller, Swish 123 673 16 40.