Ändrad: 20200212  webbmaster   torgny.se

A

n

s

l

a

g

s

t

a

v

l

a

n

Här publicerar vi inbjudningar, inlägg och synpunkter.

Facebook

Textruta: Till medlemmarna i Smålands Skogsvårdsförbund

Det börjar bli länge sedan vi sågs. Inte vet vi heller när detta kan bli möjligt. Men vi har en plan. Vi siktar på att träffas under hösten, om möjligt redan i augusti. Således inget vintermöte i år. Det hade annars varit läge att diskutera skogsutredningen.
Styrelsen anser att det inte är motiverat att genomföra några digitala möten. Vi väntar tills vi kan träffas på riktigt. Förhoppningsvis till exkursion och årsmöte i Nydalatrakten i familjen Örlanders skog. (Göran Örlander har sedan han blev pensionär välförtjänt mottagit två fina utmärkelser från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Skogsvårdsförbund. Grattis Göran!)
Årsmötesplan
Bokslut, årsmöte och andra formalia räknar vi med att kunna genomföra enligt följande:
Det verksamhetsår som började hösten 2019 förlängs fram till 31 december 2020 (avhandlas vid årsmötet till hösten 2021). Det följande verksamhetsåret omfattar kalenderåret 2021 (avhandlas i samband med vintermötet 2022). Denna lösning innebär att verksamhetsår och kalenderår kommer att sammanfalla och att årsmötesförhandlingarna genomförs i samband med vintermötena i fortsättningen. Att kalenderåret blir verksamhetsår bör vara en fördel både formellt och praktiskt.
Medlemsavgift
Trots att förbundet under det senaste året inte erbjudit medlemmarna vare sig exkursion eller vintermöte anser styrelsen att det är enklast och bäst att medlemsavgift betalas som vanligt med 100 kr. Detta till förmån för lägre avgifter vid våra träffar. Betalning kan ske till Bankgiro 5040-9291 eller genom Swish 123 673 16 40.
”Nätet”
Många av er är säkert aktiva på sociala medier på olika sätt. Vi kan rekommendera filmen ”16 år sedan stormen Gudrun” där flera medlemmar medverkar. Filmen kan nås här 
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2021/livet-tog-en-annan-vag-pa-grund-av-gudrun/
Länk till samma film som ligger på YouTube, lite kortare variant
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7BW2ZI5Zur4
En annan film på nätet kan vara av intresse. I filmen redovisar svenska forskare en mycket kritisk syn på det svenska skogsbruket, Greenpeace och föreningen Skydda skogen har producerat och delgett budskapet till EU och skogsindustrins internationella kunder. Den som tror sig tåla hög stressnivå kan titta här 
www.moreofeverything-film.com
Trevlig trätrend
Slutligen något riktigt positivt. Just nu och äntligen har produktion och efterfrågan – vice versa – vad gäller korslimmade träelement dragit igång ordentligt. Till och med så att efterfrågan just nu verkar vara större än produktionen. Detta är sannolikt något som kommer att ha stor betydelse för skogsbruket i framtiden och början på något nytt.
För styrelsen
Rune Ahlander
ordförande

2021-02-15