Ändrad: 20230321  webbmaster   torgny.se

A

n

s

l

a

g

s

t

a

v

l

a

n

Här publicerar vi inbjudningar, inlägg och synpunkter.

Facebook

"Björk och löv på rätt ståndort in i framtiden"

När: Söndag den 1 oktober 2023

Plats: Hovgård, söder om Åseda

Vi samlas kl 13:00 på vägen vid infarten till Hovgård som ligger cirka 5 km norr om Älghult i Uppvidinge kommun.

Medverkande är Anders Ekstrand, lövskogsexpert på Södra.

Dagens värd: Anders Linnér, Uppvidinge kommun.

Nils Blomqvist, Åke Carlson, Hanna Nero, Harald Säll och Thorsten Zaar samt övriga medverkande i projektet Klimatanpassat skogsbruk.

Fika: Under exkursionen serveras fika. Vi behöver din anmälan för att kunna planera mängden fika.

Anmälan: Anmäl dig senast 25 september .

 

Exkursionsprogram

Vi kommer att besöka fyra olika exkursionspunkter på Hovgård. Information om exkursionen och Hovgård.

 1. Hur fel får det egentligen bli? 13 år gammal granföryngring!

Rätt trädslag för ståndorten. Vi har två björkarter; vilka krav ställer dessa och går det att skilja dem åt?

 2. Den förargliga röjningsgallringen.

Röjning och gallring av björk. Rätt åtgärd i rätt tid. 25-årigt björkbestånd: Vad är gjort och vad gör vi nu?

3. Biologisk mångfald i kubik med fikastund.

Stort hägn med planterad ek, lönn, lind tillsammans med riklig självföryngring av annat löv. Röjt två gånger, men hur kommer detta att sluta? Målbild – jobb - glädje med många kommande beslut.

4. Självklar målbild för några, men svårt val för andra.

20 år planterad gran med finfin självföryngrad björk. Många gudrunhyggen närmar sig just det här läget. Med tanke på klimatförändringarna – vilket trädslag ska få stå kvar?

————————————————————————

Projekt "Klimatanpassat skogsbruk"

Projektets syfte är att få en praktisk tillämpning inom privatskogsbruket i
södra Sverige baserat på kunskap om klimatets påverkan på
skogsproduktionen, biologisk mångfald och andra värden, skogens klimatnytta och hur man sköter skogen för att minska riskerna för olika skador på skogen. 

 Projektsamverkan mellan Linnéuniversitetet, Södra och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektfinansiär Jan och Erlands stiftelse.