Lärk. Torgny Bergström

Ändrad: 201150924     webbmaster   torgny.se

Referat, artiklar, foton och fakta. Facebook

 

20230412 Stensjö by

20140923 Hybridasp på Tångerda Gård. Tändstickor Vetlanda

20130923 Öster Malma. Svensk Jakt. Besök på Jägarförbundet

20120229 Växjö. Älgar med GPS och Södras skogsskötselstrategi

20110324 I Vrigstad. Kvalitet? Till vilket pris!

20100929 I Åfors: Korta barr, eller långa?  Försök i Lövstaskogen. I Vimlet”. bilder från exkursionen.

20100303 I Växjö, Höga hus av trä

200909 Bordsjö Säteri. Självföryngrad lärk. ”Gula faran” hotar! Skördarmätning och olika kubikmetrar.

200902 Rotposter eller skördarmätning. Vintermöte i Nässjö

200809 Skogsbruk på Braås och golvtillverkning på Rappgo golv  (A Strandh)

200802 Papperstillverkning i Lessebo

200710 Skogbruk på Trolleholm, förädling på Ekebo och Danskt skogbruk. (A Strandh). Bilder

200702 Framtidens klimat i Nässjö.

200609 Hornsö (E Sunesson). Faktablad. Bilder.

 

 

Här hittar du referat artiklar, foton och faktasammanställningar från de möten och exkursioner som vi haft. Vanligtvis är de i ”pdf”-format, vilket innebär att du måste ha Adobe Reader installerad på din PC.

För att öppna i separat fönster, högerklicka på länken och välj ”Öppna i ny flik” eller ”Öppna i nytt fönster”